Termovízie FLIR

Svetová jednotka v oblasti návrhu, výroby a marketingu termovíznych kamier


Spoločnosť FLIR bola založená v roku 1978, pôvodne sa zaoberala vývojom a výrobou infračervených zobrazovacích systémov, ktoré boli inštalované na vozidlách pre použitie pri vykonávaní energetických auditov. Neskôr FLIR zameral svoju pozornosť k iným technológiam a trhom tepelných zobrazovacích technológií, ako sú stabilizované termovízne kamery pre lietadlá, zariadenia pre použitie v systémoch sledovania priemyselných a termálnych zobrazovacích systémov pre použitie v pozemnej bezpečnosti, pátracie a záchranné zariadenia. Dnes je FLIR jedným zo svetových lídrov v oblasti návrhu, výroby a uvádzania na trh termovíznych systémov, ktoré zlepšujú vnímanie a povedomie v oblasti termovíznych systémov širokej verejnosti v komerčnej, priemyselnej a vládnej správe na medzinárodnej i vnútroštátnej úrovni. 
FLIR navrhuje a vyrába produkty pre použitie v množstve rozvíjajúcich sa priemyselných a obchodných trhoch, kde hlavnými požiadavkami sú buď vidieť v noci a za nepriaznivých podmienok alebo na detekciu a meranie teplotných rozdielov. Termovízia FLIR sú užitočné v najrôznejších komerčných oblastiach, ako sú obchodné a dopravné infraštruktúry zabezpečenia objektov, bezpečnosť obyvateľstva, protipožiarna ochrana a svoje uplatnenie nájdu všade tam kde je potrebné sledovať teplotné zmeny a rozdiely. Svoje uplatnenie nájdu aj v rekreačnej sfére napr. pozorovanie pri plavbe ľoďou, pozorovanie pri poľovke, pozorovanie okolitej prírody. 

V Termivízií FLIR sa skĺbuju neskutočné vlastnosti. Ako dlhá životnosť, svetová kvalita použitých komponentov a tým aj samotnej termovízie, spoľahlivosť, odolnosť. Termovízia FLIR je termovízia, ktorá ”schová konkurenciu do vačku vo všetkých smeroch.” Termovízia FLIR je špičkové zariadenie za vynikajúce a bezkonkurenčné ceny. Tieto špičkové, svetové, bezkonkurenčné, termovízne pozorovacie zariadenia teraz na Slovensko prichádzajú vďaka IBO Poľovník a www.IBO.sk

výrobca:
zameranie:
cena(od-do):
počet:
zobrazenie:
1
1